Thanh toán

Cập nhật: 7/22/2019 - Số lượt đọc: 6216

I. Danh sách tài khoản có hiệu lực của Đại Lý

- Tài khoản Đại Lý

  Chủ TK: Trần Thị Hương

  Số tài khoản: 6627 040 600 12346 

 Tại Ngân hàng VIB PGD Sa Đéc


             

 

 


0944100794
0944100794Facebook: http://Zalo: 0944100794